Boligprofessor Eli Støa, NTNU:

Hvordan vil jeg bo når jeg blir gammel?

Såkalt «age-friendly housing» er på EUs forskningsagenda, men når jeg ser at det er tett koblet mot et annet begrep, nemlig «the silver economy» skjønner jeg fort at det handler mer om hvordan europeisk næringsliv kan utvikle produkter som kan gjøre det mulig for eldre (les: betalingssterke eldre) å bli boende hjemme så lenge som mulig. Og når temaet ligger under den avdelingen i EU-systemet som har fokus på framtidas it-løsninger, og ikke for eksempel under den delen som jobber med framtidas byer og boligomgivelser, forstår jeg at svarene ikke søkes hos planleggere og arkitekter, men hos datautviklere.