Kronikk

Vi må ha flere menn i barnehagen

Barnehagen skal være en inkluderende arbeidsplass for både kvinner og menn og for ulike kvinner og menn med ulike kjønnsuttrykk.

Barnehage: Det trengs mer midler for å fremme likestillingstiltak, og statlige retningslinjer for å forhindre diskriminering som kan skremme bort menn fra barnehagene, mener skribentene. 

Ifølge norsk lov skal ingen grupper i samfunnet ekskluderes fra å delta som arbeidstakere. Dette omhandler likestilling, likeverd og valgfrihet som koker ned til spørsmål om demokrati og menneskerettigheter. Kjønnede mønster i arbeidslivet skal ikke utelukke menn fra å arbeide i barnehagen slik vi ser i dag. Hva skjer med rekruttering til barnehagen? Er satsing på flere menn en saga blott og har rekruttering og likestillingsarbeidet gått fra sprudlende champagne til dø brus?