Ble valgt inn for Høyre – møtte aldri opp

Mohamed Amin (H) fikk 297 personstemmer og seilte inn i Trondheim bystyre.

Han møtte ikke på konstituerende møte i bystyret – og siden da har han heller ikke møtt verken på komitémøter eller i bystyret.