Trondheim har de minste klassene blant storbyene

Tre av fire førsteklassinger i Trondheim går i en klasse med 18 eller færre elever.

Flere voksne: Andrea Haug Johnsen er kontaktlærer for 19 elever i gul gruppe ved Eberg skole. Men når hun underviser, er de som oftest to voksne sammen med elevene. 

Det viser en undersøkelse som Respons Analyse har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsforbundet i de fire storbyene Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger.