Ferje og parkering: - Billigere for elbiler i Trøndelag likevel

Trondheim kommune og fylkeskommunen må snu: De får ikke lov til å kreve fullpris for elbiler likevel, ifølge planer lagt i nasjonalbudsjettet.

- Dette er et viktig virkemiddel for å få flere til fortsatt å kjøpe elbil. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig, sier Torhild Aarbergsbotten. 

Regjeringen varsler nemlig en «bindende nasjonal regel» om at elbiler skal ha halvparten av takstene til vanlige biler. Dette skal gjelde både parkering, ferje og bompenger.