Ferje og parkering: - Billigere for elbiler i Trøndelag likevel

Trondheim kommune og fylkeskommunen må snu: De får ikke lov til å kreve fullpris for elbiler likevel, ifølge planer lagt i nasjonalbudsjettet.

- Dette er et viktig virkemiddel for å få flere til fortsatt å kjøpe elbil. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig, sier Torhild Aarbergsbotten.  Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen

Regjeringen varsler nemlig en «bindende nasjonal regel» om at elbiler skal ha halvparten av takstene til vanlige biler. Dette skal gjelde både parkering, ferje og bompenger.