Elgpåkjørsel gir ikke bonustap

Skulle du være så uheldig å kjøre på et storvilt, risikerer du verken tap av bonus eller å måtte betale egenandel.

Vær oppmerksom: Du har plikt til å melde fra om påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt. Å etterlate skadde dyr er straffbart. 

Høsten er høysesong for påkjørsler av dyr. Det er jakttid og kveldene blir mørkere.