foto
Visjoner for Brøset: Den grønne bydelen på Brøset er etter alt å dømme urealiserbar. Men hva skjer med tomta?