«Det som er typisk for eiendomsutviklere er at de løser egne problemer på egen tomt»

En av veteranene i byggebransjen sier nå at Overvik-utbyggingen har vært spesiell ved at utbyggerne løser problemene sine på naboens eiendom.

- Det som er typisk for eiendomsutviklere er at de løser egne problemer på egen tomt. Du skyver det ikke over på naboen, eller det offentlige, fremholder Knut Selberg - som ikke er i tvil om at det motsatte har skjedd på Overvik.  Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth

Knut Selberg arbeider i Selberg Arkitekter AS. Veteranen har god kunnskap om Overvik-utbyggingen - som Adresseavisen omtalte i saken: Slik fikk de mektige aktørene viljen sin på Overvik. Firmaet har vært inne og gjort flere utredninger, hovedsakelig for Trondheim kommune, men også for noen av de andre aktørene. Adresseavisen har utfordret Selberg på grunn av sin store kunnskap om bransjen, om å beskrive den prosessen som har foregått på Overvik. Da viser Selberg til et notat hans firma har laget, i samarbeid med Vianova, der arkitektfirmaet går langt i sin beskrivelse av situasjonen.