PST-sjef Terje Lunde takker av:

- Har bidratt til å avradikalisere miljøer i Midt-Norge

Etter seks år som sjef for PST i Sør-Trøndelag skal Terje Lunde nå redusere kriminalitet i næringslivet i Trøndelag.

Nye oppgaver: Etter seks år takker Terje Lunde for seg som sjef for PST i Sør-Trøndelag. I stillingen som næringslivskontakt i Trøndelag politidistrikt, skal han forebygge og redusere kriminalitet rettet mot næringslivet. 

– Ekstrem islamisme vurderes fortsatt å utgjøre den største terrortrusselen mot norske interesser, sier Terje Lunde.