Marit Arnstad:

«Alt tyder på at Olsø har sittet over skuldra til Waage og påvirket prosessen»

Marit Arnstad (Sp) ber kontrollkomiteen i Trondheim gå inn i tomtesakene. SVs Lars Haltbrekken forlanger at Olsø legger fram opsjonsavtalen.

- Kontrollkomiteen i Trondheim må gå inn i disse sakene og finne ut om det er samsvar mellom det formelle og det reelle. Det er god grunn til å tvile på det er tilfelle her, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad. 

Waage avviser at Olsø har hengt over skuldra hans (se hele tilsvaret fra Olsø og Waage lengre ned i saken).