Ikke akkurat kø for å komme til Sylvi Listhaugs drømmemottak

I slutten av november hadde det kommet inn rundt 150 søknader til de 500 plassene. Myndighetene har nå satt fart på informasjonsarbeidet, og forventer flere søknader frem mot nyttår.

Åpner mottak: Sylvi Listhaug (Frp) åpner integreringsmottak i Steinkjer fredag. 

Fredag åpner integreringsmottaket i Steinkjer - ett av fem slike spesialmottak som statsråden selv har tatt initiativ til.