Pasientene hoper seg opp på akuttmottaket ved St. Olav

Akkurat nå opplever akuttmottaket nok en opphoping av pasienter. - Vi er i en presset situasjon nå, bekrefter fagdirektøren.

Fagdirektør Runa Heimstad sammen med beleggskoordinator Gunn Hoff (t.h.) utenfor akuttmottaket på St. Olavs Hospital. - Situasjonen er veldig, veldig vanskelig, sier Hoff Hansen. 

- Kaos, sier enkelte kilder om situasjonen ved akuttmottaket ved St. Olavs Hospital de siste dagene.