Fylkeslegen i Sør-Trøndelag slår fast:

Pasienter ivaretas ikke på trygg måte når køen er lang

Fagdirektøren har sagt at pasientsikkerheten ikke står i fare ved akuttmottaket på St. Olavs Hospital. Men fylkeslegen mener det stikk motsatte.

Fylkeslege Jan Vaage mener situasjonen ved akuttmottaket er alvorlig. 

Adresseavisen har de siste ukene skrevet flere saker om at pasienter hoper seg opp på akuttmottaket ved St. Olavs Hospital.