Brøset-floka ennå ikke løst, slik sykehuset fryktet

Forhandlingene om Brøset-tomta drar ut i tid. Statsbygg og fylkeskommunen ble likevel ikke enige før jul.

På vent: Rettspsykiatrien skal flytte fra Brøset, men først må fylkeskommunen og Statsbygg bli enige. 

Partene som før kranglet om eierskapet på Brøset-tomta, har i høst gått i dialog. De sa da at de håpet å bli enige før julehøytiden.