Signert

Vi må bli mer som Marvin

Adressa rapporterer om stort drikkepress i arbeidslivet, særlig blant ledere. Utvilsomt en ukultur, men hvordan kan det bedre seg?

Marvin Wiseth, holder seg til Pepsi max. T.v. Lillian Ålstedt: 

Norge, et av de få landene i Europa som øker sitt alkoholkonsum, omsetter for 6.2 liter ren alkohol per innbygger i året, ekskludert det som er kjøpt utenlands, smuglet eller selvprodusert. Dette er betydelige mengder. Særlig kvinner og eldre er de som har medført den store økningen på 40 prosent siden 1990-tallet.

Les nyhetsreportasjen her: Å være gravid eller at man kjører bil er eneste unnskyldning som aksepteres.