Mener Ola Borten Moe går imot eget parti

Leder Ada Arnstad av Senterungdommen slår fast: Sp-nestleder Ola Borten Moe er ikke på linje med partiet i sitt syn på oljepolitikk.

- Det virker som om Ola Borten Moe mener vi kan fortsette å åpne for mer utvinning på norsk sokkel og samtidig holde oss innenfor våre klimaforpliktelser, sier Arnstad. 

«Norsk olje- og gassproduksjon bør videreutvikles og hegnes om – ikke minst av hensyn til miljø og klima,» skrev Sp-nestleder Ola Borten Moe i en kronikk i Adresseavisen nylig, sammen med Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes. Det har ført til en god del reaksjoner. Også leder av Senterungdommen Ada Arnstad er klar: