Kongens fortjenstmedalje:

Hedret for avholdsarbeid

Farfaren meldte henne inn i avholdslaget som barn. Siden har Elin Rø Ludvigsen (84) holdt seg unna både alkohol og tobakk.

Hedret: Mange ville hylle Elin Rø Ludvigsen som ble overrasket med Kongens fortjenstmedalje under den årlige julekonserten i Leira kapell. Til venstre står Øystein Løvli, kantor i Tempe, Leira og Bratsberg menighet, Bernt Olav Utgaard, fylkesmann Brit Skjelbred, Elin Rø Ludvigsen, Wenche Waagen, sogneprest i Bratsberg menighet Esbjørn Hummelgård og Marit Lindstad. 

Tirsdag 20. desember mottok Rø Ludvigsen Kongens fortjenstmedalje av fylkesmann Brit Skjelbred under den tradisjonelle julekonserten i Leira kapell.