Nidardos-delegat fronter omstridt forslag

Krever ny valgordning i kirkevalget fra 2019

Den nye valgordningen ga Åpen Folkekirke et brakvalg under kirkevalget i 2015. Nå krever organisasjonen nok en ny valgordning hvor bispedømmerådene ikke lenger stiller egen liste.

Forslaget, som er meget omstridt, ble torsdag brakt på banen under generaldebatten under Kirkemøtet av Nidaros-representanten Gunnar Winther.