Kjemper om hovedkontor for nye Nav Trøndelag

Hele det nasjonale Nav-kartet skal nå tegnes på nytt, og Trøndelag samles til ett Nav-rike. Steinkjer og Trondheim kniver allerede om lederrollen.

To skal bli én: Bente Wold Wigum (i midten) leder Nav Sør-Trøndelag, mens Lasse Sandø fungerer som leder for Nav Nord-Trøndelag. Fra neste år skal det bare være én leder av nye Nav Trøndelag. Bildet er tatt under Trøndelagsmøtet. 

Nå pågår den nasjonale prosessen for hvordan Nav skal organisere seg. I dag har de administrasjon i alle 19 fylker. En arbeidsgruppe har så langt anbefalt å gå ned til 11 regioner, men den endelige anbefalingen for hele landet sendes på høring først i mars.