Skjetlein grønt kompetansesenter

Drev uten budsjett i to år og gikk 5 mill. i underskudd

Prestisjeprosjektet til fylkeskommunen manglet først budsjett og senere fikk det «lite realistiske budsjetter». Rådmannen visste om situasjonen allerede i 2014, men informerte ikke fylkestinget.

Sterkt kritisk: Leder av kontrollkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tove Eivindsen. 

Skjetlein grønt kompetansesenter har heller ikke levd opp til de faglige forventningene, slår en ny og knusende revisjonsrapport fast.