Rune Olsø ønsket som ny Ap-leder i nord og i sør

Så langt er det ingen utfordrere fra sørfylket til Rune Olsø. Lederen i nordfylket støtter også Olsø som ny fylkesleder - vel å merke hvis en nordtrønder blir fylkesordfører.

Ledermuligheter: May Britt Lagesen, Rune Olsø, Anne Marit Mevassvik og Bjørn Engen. 

Maktkampen i det som skal bli Norges aller største fylkesparti er i gang.