Betent avgjørelse om nytt Nav-fylkeskontor utsettes

Neste uke var det ventet en anbefaling om hvor nytt regionkontor for samlet Nav Trøndelag legges.

To Nav-topper skal bli én: Bente Wold Wigum leder sørfylket, mens Vegard Rydningen leder nord. 

Det er Steinkjer og Trondheim som kniver om den rollen.