Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Fredag legger Regjeringen frem en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Etter det Aftenposten erfarer, dreier det seg om mange hundre.

Venstre og regjeringspartiene er enige om utflytting av statlige arbeidsplasser. Fra venstre: parlamentarisk leder Trine Skei Grande (V), kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik (Frp).  Foto: Olav Olsen/Aftenpsoten

I løpet av det siste halvåret har Regjeringen vurdert utflytting av en rekke statlige arbeidsplasser. Fredag kommer fasiten.