Seks av ti mener Oslo har for mye makt

Misnøyen er størst på bygda, blant folk med lav utdannelse og de som stemmer Senterpartiet eller KrF. - Politikerne forstår ikke den voksende mistilliten, og det kan bli alvorlig, sier statsviter.

Mister makt: Tidligere Melhus-ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) mener trenden er at makt flyttes vekk fra distriktene. Mens Melhus mister lensmannskontoret, vokser Politidirektoratet i Oslo, sier hun. 

På en storgård sør for Trondheim bor tidligere Melhus-ordfører (Sp) Jorid Jagtøyen. Hun leder det lokale bondelaget og driver såkornproduksjon ett steinkast unna E6-en.