Elbil og taxi får ikke kjøre i kollektivfeltet

Innføring av superbuss i Trondheim får konsekvenser for elbiler og taxier. Fra august 2019 er det bare busser som får bruke kollektivfeltene i sentrumsområdene.

El-biler og drosjer må kastes ut av kollektivfeltene i Trondheim for at superbussene skal klare å holde rutetabellen.  Foto: Morten Antonsen

En av de aller viktigste målsettingene med superbussen, selve ryggraden i den nye rutestrukturen, er best mulig framkommelighet. For å sikre at superbussen kommer hurtigst mulig fram, har politikerne bestemt at elbiler og taxier skal ut av kollektivfeltene.