Akebakkene i Trondheim

På tross av fortetting og mange byggeprosjekter i Trondheim, det er heldigvis ikke langt å gå til nærmeste akebakke.