Ber AtB ikke glemme personer med funksjonshemning

Så nær, men likevel ser ikke svaksynte Lise Gunn rutetabellen

Bussbrukere med funksjonshemning er redd superbussens inntog i Trondheim gjør ting vanskeligere.

Svaksynte Lise Gunn Eskeland fra Trondheim har ikke mulighet til å se hva som står på rutetabellen. Nå håper hun infotavlen kommer lenger ned - i øyehøyde - når nye leskur og ny rutestruktur kommer i Trondheim.  

Lise Gunn Eskeland fra Trondheim er synshemmet. Som synshemmet er det umulig å lese hva som står på informasjonsskiltene på holdeplassene, og hun må i stor grad basere seg på å huske rutetidspunktene for de ulike bussene.