Loddrett over Trondheim gjennom 80 år:

Kranglet om Nidarøs skjebne også i 1937

Debatten om Nidarø var frisk også for 80 år siden. Historiske flybilder viser hvordan Trondheim har endret seg – fra 1937 og frem til i dag.

– Trondheim er spesielt godt dokumentert

Hardy Buller.jpg

I nettportalen norgeibilder.no kan du selv se hvordan Trøndelag og Norge har endret seg de siste 80 årene. Kartverket har det siste året skannet og lagt ut over 20.000 historiske flyfoto fra hele landet på nettportalen norgeibilder.no. Krafttaket er et spleiselag mellom Kartverket, fylkeskommuner, kommuner og andre lokale samarbeidsparter. Kartverket sitter i alt på 1,3 millioner historiske analoge flyfoto i sentralarkivet på Hønefoss, sammen med 1,1 millioner digitale opptak (bilder tatt med digitale kameraer etter 2006). De mange tusen enkeltbildene er ortorektifisert, en prosess hvor enkeltbildene blir sydd sammen til bilder som samsvarer med kartet. Det er et som et stort puslespill å sette sammen bildene, forteller Hardy Buller, seksjonsleder i fagarkivet i Kartverket. Han mener historieinteresserte trondhjemmere er ekstra heldige.

– Trondheim er spesielt godt dokumentert. Du kan virkelig se utviklingen fra 1937 og frem til i dag, sier Buller.

Han legger til at trondhjemmerne kan takke sin egen kommune for at det finnes så mange tidslag over Trondheim i Norge i bilder.

– Kommunen brukte ekstra midler, slik at vi skannet og laget flere tidslag med ortofoto, forteller Buller.


«Hvis ikke Trondheim nu sørger for å til en central, høvelig utstillingsplass, kan man med sikkerhet gå ut fra at husdyrutstillinger og markeder blir flyttet annen steds hen ...»