Verger roper varsko om redde asylbarn:

- Flykter før de har fått svar på asylsøknad

At asylbarn velger å rømme fra mottakene uten penger og til en usikker fremtid, mener vergene Tove Hundseth og Nils Ulvund sier mye om frykten mange nå føler.

Tøffe historier: Både Nils Ulvund og Tove Hundseth kjenner til afghanske asylgutter som nå sliter med situasjonen på mottak for enslige asylsøkere. 

– Vi har vippet over kanten for hva som er human behandling av enslige mindreårige asylsøkere, sier verge Tove Hundseth.