Olsøs e-post til Kystad om grønn strek tre uker før bygningsrådet

17. mars 2015 skriver Rune Olsø en mail til Terje og Roger Eriksen der han ber dem signere avtalen som han kaller "rimelig standard".

"Grønn strek-saken ble utsatt i dag. Den vil gå på høring etter neste møte. Jeg vil følge opp saken i tråd med det jeg har pratet med Roger om", skriver Rune Olsø 17. mars. 

Temaet for eposten var "avtale mellom om levering av bistand regulering og informasjon om habilitet". Den ble sendt 17. mars 2015, tre uker før møtet i bygningsrådet, sju uker før Staur sier at avtalen var inngått.