Signert

De unge menn som faller utenfor

En økende andel unge menn dropper ut av skolen og kommer ikke inn i arbeidslivet. Kan det være et ekko fra 1930-tallet?

Menn velges bort: Stadig flere unge menn blir uføretrygdet. Skyldes dette en skole som er bedre egnet for de flinke pikene enn for de mer uregjerlige guttene? Har den grenseløse arbeidsinnvandringen fra EØS-landene skapt et arbeidsliv der manuelle jobber får synkende status? Eller er det uttrykk for kvinnebevegelsens suksess – som når rundt 70–80 prosent av våre medisinstudenter nå er kvinner?, spør Signert-forfatteren.   Foto: Shutterstock

Jeg ser at det skrives alvorstunge artikler om vår generasjons unge menn, de som ikke finner sin plass verken i skole eller arbeidsliv, og som kvinnene velger vekk.