Høyre tapte kampen om modell for nye Trøndelag

Det ble en betydelig mengde replikker og til dels opphetet debatt i Steinkjer. Nye Trøndelag skal styres med hovedutvalg, har flertallet bestemt.

Henrik Kierulf sier han kunne ønske seg tverrpolitisk enighet. 

Mindretallet, ved Høyre og Frp, ønsker heller en komitémodell.