Foreslår nye takster i bomringen fra 31. juli

Bomringen i Trondheim og Klæbu kan få nye takster fra 31. juli i år. Mens lette kjøretøyer får høyere takster, blir det billigere for tunge kjøretøyer.

Nye takster. Statens vegvesen vil ha nye taskter i bomringen i Trondheim og Klæbu fra 31. juli. 

De nye takstene er et ledd i en nasjonal omlegging av rabattstrukturen for bompengeprosjekter. Som et ledd i omleggingen har Statens vegvesen arbeidet med forslag til omlegging av samtlige av landets bompengeprosjekter.