Derfor er kommunen og NTNU uenige om campus

To politiske vedtak har økt konfliktnivået. Vi har bedt sentrale aktører om å tolke vedtakene, og kan slå fast at de leses ganske ulikt.

Campus-debatt: Fra venstre med klokka: Studenttingleder Marte Øien, Berit Tiller (H), Merete Kvidal som leder campusprosjektet, Ottar Michelsen (SV), ordfører Rita Ottervik (Ap), professor Aksel Tjora, dekan Monica Rolfsen og NTNU-rektor Gunnar Bovim. 

Tirsdag blir det folkemøte på Studentersamfundet om NTNUs nye, samlede campus.