Rådmannen vil ikke ha 110 km/t på E6 nord for Trondheim

Mener fartsgrensa må settes lavere av hensyn til miljøet og konkurransesituasjonen for jernbanen.

Vil kjøre saktere: Rådmannen i Trondheim mener politikerne bør vedta at de ønsker seg lavere fartsgrense på den nye motorveien nord for Trondheim.  Foto: STATENS VEGVESEN (ILLUSTRASJON AV NY MOTORVEI MELLOM TRONDHEIM OG VÆRNES)