- Helt absurd å bruke 100 millioner på 1,6 km sykkelsti

Lederen i Bilistenes Aksjonsgruppe raser mot planene om å bygge ny gang- og sykkevei på Sluppen. Heller ikke Syklistenes landsforening er helt fornøyd.

Øverst i denne artikkelen kan du se en videoanimasjon av den nye gang- og sykkelveien som er en del av planene for veiutbygginga på Sluppen.