- Skal kirka være taus? Nei, nei, nei!

Nyutnevnt biskop Herborg Oline Finnset (56) mener en biskop klart kan uttale seg om politiske spørsmål som miljøvern, flyktninger, barn og samers rettigheter.

- Jeg håper jeg blir en biskop som er nærværende, ikke bare i denne viktige byen Trondheim, men i hele bispedømmet og for to folk: det norske og det samiske, sier Herborg Oline Finnset. 

- Kirka skal ikke bli partipolitisk, men veldig mange spørsmål er jo politikk. Mange saker har også en verdiside i seg, som: Hvordan forvalter vi den verden vi er satt inn i, som er Guds gode skaperverk? Hvordan tar vi vare på barna? Hva gjør vi med krig? Skal kirka være taus? Nei, nei, nei! sier Finnset.