Lokal uenighet kan utsette E6 til 2035

Veiselskapet Nye Veier frykter at E6 sør for Trondheim blir utsatt til 2035 dersom ikke kostnadene med utbyggingsprosjektet kuttes kraftig.

Kryss: Nye Veier AS ønsker å la være å bygge det planlagte E6-krysset på Ler i Melhus kommune for å spare oppimot 400 millioner kroner.  Foto: Statens vegvesen (skjermdump fra animasjon) og Nye Veier (kart over ny E6 sør)

Lokalpolitikere i Melhus er skeptisk til å kutte ut et E6-kryss på Ler. Det kan bidra til at nye E6 sør for Trondheim blir utsatt til 2035, mener Nye Veier.