Flere oppgaver og lang pasientliste bekymrer fastlegene

30 fastleger og lærere på NTNU kommer med en bekymringsmelding om dagens fastlegeordning.

Vil ha pasientfokus: Fastlegene vil ikke at fokuset skal være på legene, men på at pasientene skal føle seg ivaretatt. I tillegg til at de vil at yrket skal være fristende for studenter og nyutdannede. Fra venstre: Harald Sundy, Christian Berntsen og Vegard Berge. 

- Da fastlegeordningen begynte i 2001 ble det regnet ut at omtrent 1500 pasienter per fastlege utgjorde et årsverk. Omtrent 1700 gikk også fint, forklarer Børge Lønnebakke Norberg.