Fau-lederen ved Bispehaugen skole telte 161 biler på 15 minutter

- Vi er bekymret over den nye trafikksituasjonen rundt skolen, sier Ragnvald Larsen.

Første skoledag var det stor trafikk i Nonnegata. Leder i Fau ved Bispehaugen skole, Ragnvald Larsen, telte 161 biler på 15 minutter i morgenrushet. 

Mandag morgen var det skolestart for de cirka 14 000 grunnskoleelevene i Trondheim. 310 av disse går på Bispehaugen skole.