I dette krysset kjørte over 600 av bilistene ulovlig

Det viser ferske tellinger utført av miljøgateprosjektet i Innherredsveien.

Tellinger viser at 15 prosent av alle bilistene i Innherredsveien bryter påbudet om å svinge til høyre eller venstre. 

To dager i forrige uke telte Statens vegvesen antallet biler i rushtida i krysset Innherredsveien – Stadsingeniør Dahls gate i Trondheim. I alt ble det telt 4333 kjøretøy. 667 av disse kjørte ulovlig gjennom krysset.