Vintersykling:

Små utvidelser i sykkelveinettet - se kartet over hvor du kan sykle i vinter

Miljøpakken gjør bare mindre utvidelser av hovednettet av sykkelveier for vintersesongen.

Årsaken er tilbakemeldinger fra publikum om slitasje på utstyr og miljø fra salting av gang- og sykkelveger.