Brødre slipper gebyr for å ha fraktet skolebarn på fiskebåt

To brødre i Roan stilte fiskebåtene sine til disposisjon da veien til Roan ble sperret av ras for et drøyt år siden. Etter å ha fått varsel om bøter på opp til 100 000 kroner for å ha brukt båtene til frakt av folk, er det nå besluttet at de slipper bot.

Terje Viken (t.h) og Odd Inge Viken (inne i styrhuset) fikk varsel om høye bøter etter at de fraktet barn til skolen sjøveien da Fv 14 var sperret av ras.  Foto: Jens Petter Søraa (arkiv)

- Vi fikk beskjed av advokaten vår i dag. Utfallet ble gledelig, men det er betenkelig at vi som står som siste ledd i en beredskapsplan skal bli lidende. Det har vært belastende å bli stemplet som forbyter når du gjør en dugnad for lokalsamfunnet. Og nå har vi fått gult kort av Sjøfartsdirektoratet, sier Terje Viken som er bror til Odd Inge Viken.