Trøndelag skal vises fram for millioner av japanere

Barnehagebarn og skigåere måpte da et japansk tv-team var i akebakken på Lian. Programlederen er stjerne i hjemlandet.

Yasuhisa Furuhara hadde høy fart ned akebakken og fikk dokumentert alt, ikke minst fallet. 

– Det er mye snø i Tokyo akkurat nå, men der er det ingen som har akebrett, sier den japanske programlederen Yasuhisa Furuhara høyrøstet til kamera.