Ber om Økokrims etterforskningsmateriale

Kontrollkomiteens leder, Rolf Jarle Brøske, bekrefter at kommunerevisjonen allerede har bedt Økokrim om tilgang på etterforskningsmateriale, som vil bli en del av kommunerevisjonens rapport om Kystad – og de andre sakene om grønn strek.

Førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland (t.h), har offentliggjort ny informasjon i Kystad-saken, som er et resultat av Økokrims langvarige etterforskning. 

- I vedtaket om henleggelse kommer det frem interessant ny informasjon som har interesse for kontrollkomiteens gjennomgang. Kommunerevisjonen har derfor bedt Økokrim om å få utlevert materialet de har fremskaffet i forbindelse med etterforskningen. Dette materialet synes høyst relevant for å lage en best mulig rapport, sier Rolf Jarle Brøske (H).