Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge fredag 9. mars 2018.

Byneset kirke:
Harry Dahl kl 13.00