Bekymret for alle midlertidige løsninger for metrobussen

Stadig flere deler av metrobussprosjektet får en midlertidig løsning fra august 2019. – Midlertidige løsninger blir både dårlige og kostbare, sier fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp).

Metrobuss. Metrobussen skal trafikkere en rekke midlertdige knutepunkter og strekninger når de 58 bussene skal begynne å kjøre 3. august 2019.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Det har lenge vært klart at 13 metrobusstasjoner i Kollektivbuen (sentrum m/omegn) blir midlertidige fram til 2023. Sist uke vedtok politikerne i formannskapet og fylkesutvalget også midlertidige løsninger for Haakon VIIs gate og holdeplasser ved Leangen stasjon.

Heller ikke ved Tiller knutepunkt, som skal behandles av formannskapet tirsdag, blir det en fullt utbygd løsning fra 2019.

Fra før er det klart at omstigningspunktet på Skovgård også vil få en midlertidig løsning i 2019. Det samme vil Trondheim sentralstasjon.

LES OGSÅ: Her kommer metrobussen på sin første prøvetur

- De gule lampene blinker

- Politikerne har bestilt konseptet «buss som bane», men forutsetningene ser ut til å ha blitt endret underveis. De gule lampene blinker så det holder med tanke på at metrobussprosjektet ikke ser ut til å få den standarden som er bestilt, sier Hallem.

I fylkesutvalget i forrige uke spurte Hallem hva et fullt utbygd metrobusstilbud vil koste, etter at alle midlertidige løsninger er bygd om til et permanent tilbud.

- Ingen kunne gi et konkret svar. Det synes jeg er betenkelig. Det svekker også Trondheims posisjon i forhandlingene om en den nye byvekstavtalen. Når man bygger et hus, må det være en selvfølge at man også vet hva andre etasje av huset koster og ikke bare regnestykket for 1. etasje, sier en oppgitt Hallem.

LES OGSÅ: Metrobussen rygget i land i Trondheim

- Ingen vet hva sluttregningen blir

- Er du bekymret for framtiden til metrobussprosjektet?

- Ja, ikke minst med tanke på at å bygge om en rekke midlertidige løsninger blir kostbart. Ingen kan i dag svare på hva sluttregningen blir. Jeg stusser over hvorfor det ikke blir bygd grundig og permanent med en gang.

Tanken bak den nye rutestrukturen og metrobussprosjektet fra august 2019 er god, men dersom passasjerene oppfatter det nye tilbudet som dårligere enn det som er forespeilet, vil det alltid være en fare for at de ikke vil bruke bussen likevel, sier Hallem.

LES OGSÅ: Her er 11 ting du bør vite om metrobuss

«Ulike årsaker til midlertidighet»

- Det er ulike årsaker til midlertidigheten. Ved Sirkus (Leangen stasjon, red, anm.) er det ønsket om å integrere toget bedre i knutepunktet. For Haakon VIIs gate er det ikke satt av penger til å bygge om i sin helhet, slik at det er billigere å vente til den skal tas istedenfor å bygge en løsning som må endres senere.

På Tiller er det vedtatt at det skal lages en ny gatebruksplan, så der er det umulig å bygge en permanent løsning før gatebruksplanen er ferdig, skriver fylkesordfører Tore O. Sandvik (A) i en tekstmelding.

LES OGSÅ: Dropper kollektivfelt for metrobussen i Haakon VIIs gate

Sandvik: Midlertidig blir permanent innen 2023

Sandvik opplyser videre at med unntak av Haakon VIIs gate skal alle midlertidige løsninger gjøres om til permanente metrobusstasjoner og knutepunkt innen 2023 «siden de er finansiert av Bymiljøavtalen».

- Vi må prøve å få Haakon VIIs gate finansiert som en del av reforhandlingen av bymiljøavtalen. Hvordan Tillerterminalen til slutt blir, bestemmes av ombyggingen av City Syd og hvordan kommende gatebruksplan for området blir. Både Tiller og Leangen vil være løsninger som står seg, siden endelig utforming er uklart fra andre aktører, skriver Sandvik.

LES OGSÅ: Krise for metrobussen: Fire viktige busspunkter trolig ikke ferdig i tide

LES OGSÅ: Gravearbeid for metrobussen på over 70 steder neste to år

Her blir det holdeplasser for metrobussen:  Sjekk ruter og holdeplasser i vårt metrobusskart

 
    
      (Foto: Christine Schefte)

  Foto: Christine Schefte

Midlertidig. Metrobusstasjonene ved Leangen stasjon får en midlertidig løsning fra august 2012. 
    
      (Foto: Jernbaneverket)

Midlertidig. Metrobusstasjonene ved Leangen stasjon får en midlertidig løsning fra august 2012.  Foto: Jernbaneverket

Midlertidig. Omstigningspunktet på Skovgård får en midlertidig løsning fra august 2019. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Midlertidig. Omstigningspunktet på Skovgård får en midlertidig løsning fra august 2019.  Foto: Christine Schefte

Midlertidig. Knutepunktet på Tiller får en midlertidig løsning fra august 2019. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Midlertidig. Knutepunktet på Tiller får en midlertidig løsning fra august 2019.  Foto: Christine Schefte

På forsiden nå