Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge onsdag 14. mars 2018.

Hospitalskirken:
Eva Haagensen kl 11.00