Rådmannens forslag:

Innherredsveien blir permanent miljøgate for gående, syklende og kollektivtrafikk

Rådmannen vil bygge om Innherredsveien til en «moderne, framtidsrettet hovedgate» med hovedvekt på gående og syklende, og framkommelighet for kollektivtrafikk.

Grønt lys. Rådmannen går inn for at Innherredsveien blir permanent miljøgate. 

Dette er forslaget til «nye» Innherredsveien: