Pensjonistenes Fellesorganisasjon frykter at de droppes som drivere etter 20 år

Kommunen vil konkurranseutsette Hornemansgården

I over 20 år har Pensjonistenes Fellesorganisasjon drevet Hornemansgården. Nå har Trondheim kommune varslet at de vil si opp driftsavtalen med organisasjonen.

Driften av Hornemansgården skal konkurranseutsettes og Inger Johanne Olsen slutter etter ti år som daglig leder i Hornemansgården.  Foto: Jens Petter Søraa

De Eldres hus – Hornemansgården i Trondheim – går nye tider i møte. I mai slutter Inger Johanne Olsen etter ti år som daglig leder.